Katılım Ücreti

Akademisyenler, araştırıcılar ve tüm öğrenciler için:

Katılım Ücreti : 100 TL ( Tek Sözlü sunum için)

SADECE BİR KİŞİLİK İÇİN GEÇERLİDİR: AYNI ÖZETTE İSMİ OLAN DİĞER ARAŞTIRICILAR KATILIM BELGESİ ALMAK İSTERLERSE  KENDİLERİ İÇİN KATILIM ÜCRETİ ÖDEMEK DURUMUNDADIRLAR.

Aynı kişi ikinci sözlü sunum yapmak isterse : 650 TL
Özel şirket ve diğer özel kurum ve kuruluşlar : 750 TL

ÖDENEN KATILIM ÜCRETİ GERİ ÖDENMEZ.

Covid 19 pandemisinden dolayı, oturumlarımızın tamamı ONLINE sunumlar şeklinde gerçekleştirilecek olup sunum dili TÜRKÇE'dir.

Katılım Ücreti şunları içerir: 

Tüm oturumlara katılım
E-Katılım belgesi
E-ISBN'li Özet Kitabı
E- ISBN'li Tam Metin Bildiriler Kitabı*

*Eğer yeteri kadar TAM METİN BASIMI İÇİN BAŞVURU OLMAZSA, TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI BASILMAYACAKTIR.
 

7. Ulusal Çevre Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler