Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı
Doç. Dr. Aslı ÖZKÖK,  Hacettepe Üniversitesi  
      

        

Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Aslı ÖZKIRIM, Hacettepe Üniversitesi


Düzenleme Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Nesrin Ecem BAYRAM, Bayburt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi. Merve KESKİN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Araş. Gör. Nazlı MAYDA, Trakya Üniversitesi  

7. Ulusal Çevre Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler